Stichting Hart Voor Delden

 

 2018: 10 jaar “Hart voor Delden” !!!

 Binnenkort meer info op deze website hoe we dit gaan vieren.

 

info@hartvoordelden.nl

 

 

In september 2008 is de Stichting “Hart voor Delden” (SHVD) opgericht in het kader van het project Lekenhulpverlening Twente.

 

De stichting heeft tot doel;

-      het werven en doen opleiden van voldoende lekenhulpverleners in Delden en omstreken

-      het zorgen voor voldoende vervolgcursussen reanimatie en/of de cursus bediening Automatische Externe Defibrillator (AED)

-      het zo nodig aanschaffen, beheren en (doen) onderhouden van AED’s in Delden en omstreken

-      het genereren van voldoende financiële middelen om deze doelen te realiseren

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

-      Bernard van Opzeeland; voorzitter

-      Wim Rouwenhorst; secretaris

-      Gerrie Lubbers; penningmeester

-      Harry Roesink; bestuurslid, beheer AED’s

-      Rian Hagedoorn; bestuurslid; opleidingen

 

 

 

Download hier het formulier voor aanmelding Cursus Reanimatie /AED

 

 

Opleidingen lekenhulpverleners

Het streven is dat we continue over een netwerk van 130-150 lekenhulpverleners beschikken.

Daar hebben we uw aanmelding hard voor nodig.

Deze lekenhulpverleners worden na een introductiecursus in Delden van slechts 3 uur aangemeld bij Ambulance Dienst Oost (via www.hartslagnu.nl) en kunnen via een sms-bericht op de mobiel worden opgeroepen voor een reanimatie.

 

Hoe werkt het proces en hoe word ik vrijwilliger?

Wilt u een bijdrage leveren in de hulpverlening bij uw club en uw directe woonomgeving en vrijwilliger worden? Dan is voor u het volgende van belang:

 

Via o.a. de Stichting Hart voor Delden kunt u zich allereerst opgeven voor de introductiecursus (reanimatie en AED). Hieraan zijn geen kosten verbonden echter het staat u vrij de vergoeding die u kunt krijgen van uw ziektekostenverzekeraar over te maken als gift aan onze Stichting. Waarvoor dank.  

Na deze cursus ontvangt u een reanimatie/AED certificaat.
Iedereen met een geldig reanimatiecertificaat en/of AED- bedieningscertificaat wordt geacht zich aan te melden / in te schrijven als vrijwilliger. Doet u dat, dan wordt u opgenomen in de database van het alarmeringssysteem AED-Alert.nl . Vanaf dat moment kunt u worden opgeroepen voor een hulpverlening. Als zich bij u in de omgeving een “hartstilstand” voordoet bij iemand, zal door de Meldkamer Ambulancezorg na het sturen van de ambulance het alarmeringssysteem worden geactiveerd. Als vrijwilliger krijgt u op dat moment een SMS-bericht op uw mobiele telefoon met de instructies, plaats van AED en adres van hulpvrager. U begeeft zich dan zo snel mogelijk naar dat adres om te reanimeren en/of de AED in te zetten.

Het gaat om een vrijwillig systeem en u verleent alléén hulp als u daartoe in staat bent. Mocht u om persoonlijke omstandigheden geen hulp kunnen of willen verlenen dan reageert u niet op de oproep. U bepaalt steeds zelf of u op dat moment in staat bent hulp te bieden. Alleen als uw persoonlijke situatie het op dat moment toelaat probeert u naar beste vermogen levensreddende hulp te verlenen.

Indien u reeds in het bezit bent van een geldig reanimatiecertificaat waarbij u bent opgeleid conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en/of de Nederlandse Hartstichting of u heeft een EHBO-diploma met reanimatie of u heeft een certificaat Bedrijfshulpverlener, dan kunt u zich direct aanmelden op www.hartslagnu.nl

Ook personen geregistreerd als arts of verpleegkundige of anderen werkzaam in de zorg en die kunnen reanimeren kunnen zich direct aanmelden bij www.hartslagnu.nl .

Omdat hulp bieden in een noodsituatie erg inspannend kan zijn dient u zich alleen op te geven als u gezond bent en u zich zonder klachten fors in kunt inspannen.

Wilt u zich aanmelden? download het aanmeldformulier.

 

Voor verdere vragen: Contactpersoon opleidingen Stichting Hart voor Delden:

 

Rian Hagedoorn

Mail: rianhagedoorn@gmail.com of info@hartvoordelden.nl

 

 

Als Stichting Hart voor Delden zien wij graag uw aanmelding voor de korte avondcursus in Delden tegemoet.

 

 

 

Namens De Stichting Hart voor Delden

 

 

 

Bernard van Opzeeland, voorzitter

 

Wim Rouwenhorst, secretaris

 

 

Correspondentieadres Stichting Hart voor Delden

Email: info@hartvoordelden.nl

Postadres: Langestraat 67

7491 AB Delden.

 

Stichting Hart voor Delden staat geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8198.96.044

Het beleidsplan, beloningsbeleid (de bestuursleden zijn onbezoldigd) , verslag van de uitgeoefende activiteiten alsmede de financiële verantwoording kunnen schriftelijk per post worden opgevraagd bij het secretariaat. Zie hiervoor ons correspondentieadres.